OM TUNABERG

En trivsam, vacker miljö

En sund miljö
Naturmaterial som trä, sten och cellulosa har använts för att skapa en sund miljö utan allergiframkallande ämnen. Väggarna är målade i varma, milda lasyrfärger. Rummen möbleras med den boendes egna möbler. Den yttre miljön tillsammans med den starka gemenskapen som finns på Tunaberg bidrar till en varm, familjär hemkänsla.


Vi som arbetar på Tunaberg
Medarbetarna har ett nära och starkt samarbete för att tillgodose de boendes behov. På regelbundna möten tar vi upp aktuella frågor kring våra boenden. Kontaktmannaskap ingår som en självklar del i arbetet. Personalomsättningen är mycket låg och all ordinarie personal som arbetar i vården är undersköterskor. Medarbetarna har specialkompetens att arbeta med och möta personer med demenssjukdom, och de flesta har även utbildning i taktil massage. Vår sjuksköterska är utbildad i antroposofisk
omvårdnad såväl som i akutsjukvård.

Visste du att ...

Tunaberg är ett av de första ekologiska husen för äldreboende i Sverige.